social image

Славиме 25 години успех

Целата приказна започнува во 1994 година кога Пикадили С го отвара своето прво училиште. Упорноста, креативнoста и големата посветеност на вработените резултираше со голем успех кај нашите слушатели кои воедно се нашата најголема реклама.

Како што се нижеа успесите така училиштето доживуваше експанзија која резултираше со отварање на 6 нови училишта. Дологогодишната успешна соработка сo British Council во однос на подготовка за меѓународни испити и соработката со Cambridge University за организирање Pre-testing за следниве испити: FCE, CAE, BEC, IELTS, TOEFEL итн. е уште една потврда за нашето успешно работење.

Повеќе за нас

Поврзани вести