УСЛУГИ
ИНДИВИДУАЛНИ ЧАСОВИ

Освен за групни нудиме можност и за индивидуални часови.

Часовите се прилагодуваат на барањата и потребите на слушателите и истите се одржуваат во просториите на училиштето.

Фрекфентноста и времетраењето на часовите се во договор меѓу слушателот и професорот.
ТЕСТИРАЊА

Piccadilly S нуди тестирања за потребите на Вашата организација. Овие тестови го тестираат јазичното познавање на кандидатите и може да се приспособат на потребите на институцијата.

Тестирањето може да послужи при примање нови вработени во Вашата организација или пак за одредување на нивото на јазичното познавање на Вашите вработени.
Имате потреба од нашите услуги?
Ние можеме да помогнеме.
ПОДГОТОВКИ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ИСПИТИ

Вршиме подготовки за меѓународно признати сертификати.

Cambridge ESOL: 
PET, FCE, CAE, CPE, BEC, ICFE, ILEC, IELTS, TOEFL iBT, SD1, DaF, ZD.
За да бидете вклучени во програмата за подготовка на полагање за стекнување со меѓународно признати сертификати може да си пријавите електронски. 
УВЕРЕНИЈА

Во нашиот центар за странски јазици спроведуваме тестирања и издаваме потврди или уверенија за активно и пасивно познавање на странски јазик.

Истите може да посужат за вработување, заминување во странство, запишување на постдипломски студии, учества на семинари и друго.