social image

Сертифицирани согласно ISO 9001

Piccadillys работи согласно стандардот за квалитет ISO 9001од 2010. Првата сертификација по ISO 9001:2008 беше во 2010 година, а потоа во 2013 ресертификација.

Во јули 2016 повторно се сертифициравме за ISO 9001:2015 и сега во јули 2019та година се ресертифициравме.

Поврзани вести