КУРСЕВИ

ПРИЈАВИ СЕ ОНЛАЈН

За да бидете вклучени во програмата за изучување на саканиот странски јазик може да се пријавите електронски.
КУРСЕВИ ЗА ДЕЦА И СРЕДНОШКОЛЦИ
Јазик: англиски, германски, француски, италијански, албански ...
Наставата се одвива двапати неделно по 60 минути во просториите на училиштето. 
Времетраењето на курсот е една учебна година односно од септември до јуни. 
По завршувањето на степенот слушателите полагаат финален тест и по неговото успешно положување се здобиваат со диплома за соодветниот јазик.
КУРСЕВИ ЗА ВОЗРАСНИ
Јазик: англиски, германски, француски, италијански, албански ...
Наставата се одвива двапати неделно по 90 минути во просториите на училиштето. 
Времетраењето на курсот е еден семестар. 
По завршувањето на степенот слушателите полагаат финален тест и по неговото успешно положување се здобиваат со диплома за соодветниот јазик.
СПЕЦИЈАЛИЗИРАНИ КУРСЕВИ
Организираме специјализирани курсеви:
 
  • Македонски за странци
  • Деловни курсеви
  • Курсеви за подготовка на меѓународно признати сертификати
  • Конверзација
  • Специјализирани курсеви од различни области (право, економија и слично)