social image

Отворен ден и демо час

Запознајте се со нашите програми и методи на изучување странски јазици.
Дојдете на отворен ден и демо час.


Распоред по локации за отворен ден 

Расадник:

Англиски  јазик 2.9.2022 
                  I и  II одделение 17:30
                  III одделение  18:30
                 
Германски јазик 5.9.2022
                  I и  II одделение 17:30
                  III и IV одделение  18:30
                  V и VI одделение 19:30

Автокоманда:

Англиски  јазик 5.9.2022 
                  I и  II одделение 17:30
                  III одделение  18:30
               
 Германски јазик 7.9.2022
                  I и  II одделение 17:30
                  III и IV одделение  18:30
                  V и VI одделение 19:30

Кисела Вода:

Англиски  јазик 6.9.2022 

                  I и  II одделение 17:30
                  III одделение  18:30
                 
Германски јазик 7.9.2022
                  I и  II одделение 17:30
                  III и IV одделение  18:30
                  V и VI одделение 19:30

Илинден и Кадино:

Англиски  јазик 6.9.2022 

                  I и  II одделение 17:30
                  III одделение  18:30
                 
Германски јазик 7.9.2022
                  I и  II одделение 17:30
                  III и IV одделение  18:30
                  V и VI одделение 19:30

Аеродром:

Англиски  јазик 5.9.2022 
                  I и  II одделение 17:30
                  III одделение  18:30
                 
Германски јазик 6.9.2022
                  I и  II одделение 17:30
                  III и IV одделение  18:30
                  V и VI одделение 19:30

Центар:

Англиски  јазик 6.9.2022 
                  I одделение 17:30
                  II одделение 18:30
                  III одделение  19:30
                 
Германски јазик 5.9.2022
                  I и  II одделение 17:30
                  III и IV одделение  18:30
                  V и VI одделение 19:30

Горно Лисиче:

Англиски  јазик 5.9.2022 

                  I и  II одделение 17:30
                  III одделение  18:30

 

         

Visit us.....Join us.... Learn with us...

Поврзани вести