social image

Jануарски уписи во ПИКАДИЛИ С - вклучи се!

Учете странски јазици во Пикадили С

Училиштето за странски јазици Пикадили С врши уписи за интензивни, суперинтензивни курсеви и индивидуални часови по странски јазици.


Интезивни курсеви

  • 32 часа по 90 минути со динамика на настава 2 пати неделно.
  • Траење на курсот: 16 недели.
 

Суперинтензивни курсеви

  • 25 часа по 120 минути со динамика на настава 2 пати неделно.
  • Траење на курсот: 12 недели.

Суперинтензивни курсеви

  • Општ јазик
  • Специјализирана настава – конверзација, деловен...
  • Подготовка за меѓународни сертификати – CAE, FCE, TOEFL, IELTS, SD1…..
За подетални информации јавете се на некој од нашите телефони или пополнете е-пријава.