ВЕСТИ И НАСТАНИ

Славиме 25 години успех

Целата приказна започнува во 1994 година кога Пикадили С го отвара своето прво училиште. Упорноста, креативнoста и големата посветеност на вработените резултираше со голем успех кај нашите слушатели кои воедно се нашата најголема реклама.

Прочитај повеќе

Сертифицирани согласно ISO 9001

Piccadillys работи согласно стандардот за квалитет ISO 9001од 2010. Првата сертификација по ISO 9001:2008 беше во 2010 година, а потоа во 2013 ресертификација.

Прочитај повеќе

Отсега и Германски според училишни програми

Покрај редовните курсеви по германски јазик Piccadilly S нуди и курсеви или индивидуални часови според програмите во училиште.

Прочитај повеќе